De Kessel Solutions - Oplossingen voor problemen met mazout en stookolietanks
IcountOS Oil Sampler of IOS.   
 
De IOS is een zeer nauwkeurig en compact analysetoestel waarmee stookolie en diesel snel kunnen worden onderworpen aan een controle op zuiverheid en vochtgehalte.
De display geeft de waarde
Startdisplay onderzoeksgebied
weer voor 4µ, 6µ en 14µ.
 
Voor deze waarde kan
een alarm worden ingesteld
en dit volgens ISO 4406:1999
Of NAS 1638.
 
weergegeven en bij overschrijding is er een visueel alarm.
Alle gegevens van deze analyses worden opgeslagen zodat deze nadien kunnen worden uitgelezen en in een rapport verwerkt worden.
 
Analyses naar bacterieontwikkeling.
 
Bij de controle op water in de tank zal (indien aanwezig) het water al ter plaatsen op zijn zuurtegraad nagemeten worden.
Indien de PH-waarde niet neutraal is of er ander aanwijzingen zijn dat er een kans op vervuiling door bacteriën bestaat dan worden er stalen genomen.
Deze stalen zullen dan door een onafhankelijk labo worden geanalyseerd en de resultaten hiervan worden meegedeeld en indien nodig een nabehandeling besproken.
Het essenciele blijft hierbij dat er moet over gewaakt worden dat de opslagtank vrij van water blijft, dit is de voedingsbron waarmee de bacteriën zich kunnen beginnen voortplanten en de oorzaak van de problemen.
Website Builder mogelijk gemaakt <br/>door  Vistaprint
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint