De Kessel Solutions - Oplossingen voor problemen met mazout en stookolietanks
Bacterie in Dieselbrandstof:
 
Tegenwoordig zijn de oliemaatschappijen in Europa verplicht tot maximaal 5% biodiesel toe te voegen. Deze bio-olie zorgt voor het probleem; de biodiesel absorbeert namelijk meer water dan de normale EN 590 dieselolie hiermee neemt het risico van bacterie groei toe. Wat betekent dit voor uw motor?  
 
Water:
 
Water is de belangrijkste oorzaak voor brandstofproblemen.
 
Water kan op verschillende manieren in uw dieseltank terechtkomen. Wanneer de tank ’s nachts afkoelt, ontstaat er condens aan de binnenzijde van de tank. Elke keer als u brandstof verbruikt, wordt buitenlucht aangezogen in de tank of via een slecht afgedichtende vulopening.Diesel kan maximaal 200 ppm water absorberen (= slechts 0,02%). Komt er meer water in de diesel terecht, dan zal het langzaam uitzakken naar het laagste punt van uw tank, waar het een waterplas zal vormen. Water vermindert de smerende werking van de diesel en kan roest veroorzaken in brandstofpompen, leidingwerk en verstuivers. Bovendien is water dé hoofdoorzaak voor bacteriegroei in diesel. 
 
Bacteriegroei:
 
Zodra er water in de tank staat, zijn alle ingrediënten voor bacteriegroei aanwezig: voedsel (diesel), zuurstof (in het water) en een goede temperatuur (duidelijk in de motorruimte ).Bacteriën groeien door deling. Dit betekent dat er steeds meer bacteriën komen die zich ook weer gaan delen. Bijgunstige omstandigheden gaat de groei hierdoor ontzettend snel.Bacteriën kunnen grofweg in 2 soorten ingedeeld worden: de eerste soort veroorzaakt draderige en slijmerige slierten, wat voor filterproblemen kan zorgen.De tweede soort scheidt zure afvalstoffen af, die een zeer agressieve roest kan veroorzaken in tanks,leidingen en motoren. 
 
Verhoogd risico door biodiesel:
 
Wist u dat vrijwel elke liter diesel - blank en rood -tegenwoordig enkele procenten biodiesel bevat? Dat heeft ook gevolgen voor uw dieselopslag! Zo is biodiesel hygroscopisch, wat wil zeggen dat het graag water aantrekt. Biodiesel kan maar liefst tot 8x zoveel water opnemen als minerale diesel! Bovendien bevat biodiesel zgn. glycerinedeeltjes, dit zijn restproducten uit het productieproces van biodiesel. Wanneer deze deeltjes in contact komen met water (en biodiesel trekt graag water aan) dan ontstaan er minuscule harde deeltjes. Normaal gezien kunnen deze deeltjes wel door een 30 micron filter, maar wanneer de filter begint te vervuilen (en de poriën daardoor kleiner worden), dan zullen filters snel dichtslaan. De moderne common rail inspuitsystemen van uw motor hebben zelfs een 5 micron filter en waterafscheider en dus is uiterste zorg voor uw dieselvoorraad een vereiste. 
 
Wat kunt u er zelf aan doen?
 
Het is een misverstand dat biodiesel de oorzaak van alle huidige brandstofproblemen is. Dat is niet waar. Bovenstaande voorbeelden geven echter wel aan, dat biodiesel zorgt voor een verhoogd risico. Dat betekent dat dieselgebruikers meer aandacht zullen moeten besteden aan controle, onderhoud en “goodhousekeeping” van hun dieseltank. Daarover is al veel geschreven en zal per toepassing ook verschillen. Belangrijk is dat u zich bewust bent van hoe de problemen kunnen ontstaan en daartegen de gepaste maatregelen neemt.
Website Builder mogelijk gemaakt <br/>door  Vistaprint
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint