De Kessel Solutions - Oplossingen voor problemen met mazout en stookolietanks
 
Bacteriën en schimmels in mazout en diesel zijn vrij nieuw.
 
Hun aanwezigheid is sinds een paar jaar opvallend aan het toenemen. De oorzaak hiervan is niet zo zeer het toevoegen van biobrandstoffen aan de bestaande mazout en diesel maar wel het gevolg van wat er gebeurd wanneer deze nieuwe samengestelde brandstof in aanraking komt met water. Een kleine hoeveelheid water in de tank geeft bacteriën en schimmels een goed klimaat op zich gaan te vermenigvuldigen. Een vertroebeling van de brandstof is snel vast te stellen, de bacteriën en schimmels gaan zich zeer snel aan de tankwand, leidingen en filters ontwikkelen en vastzetten, kijk ook eens bij bacteriën in diesel
De gevolgen van bacteriën en schimmels in de mazouttank kunnen zeer ernstig worden. De gevolgen zijn meestal snel te voelen, het vaak uitvallen van de verwarming en het vervangen van talloze filters zijn samen met water in de tank een goede indicator. Een aantal van deze bacteriën en schimmels zijn instaat om zuren aan te maken die er voor zorgen dat de tankwand op korte tijd kan schade oplopen met een lekkende tank als gevolg. Bij nalatigheid heeft de aantasting van de leidingen en de brander vaak als gevolg dat de schade te groot is om te herstellen en enkel maar kan vernieuwd worden.
 
Preventieve maatregelen:  
 
Er steeds goed over waken dat de tank goed afgesloten is. Zorgen dat water en vuil geen kans krijgt om in de tank te komen. Nakijken dat er bij hoge waterstand in de  tankkamer zeker geen water via de verluchting in de tank terecht kan komen. Een jaarlijkse controle op aanwezigheid  van water in de tank te laten uitvoeren. Er kan ook geopteerd worden om een sonde in de tank te plaatsen die aangeeft wanneer er water in de tank aanwezig is. Het plaatsen van een luchtdroger op de verluchting van de tank verhinderd op een simpele manier dat er condensatie in de tank ontstaat.
 
Oplossingen: 
 
U kan op ons een beroep doen om met een filterinstallatie de mazout te filteren en een analyse uit te voeren om te zien hoe we de verontreiniging moeten bestrijden. Alleen in zeer ernstige gevallen is er geen filtering of behandeling meer mogelijk en zal de tank volledig dienen gereinigd te worden met verlies van alle brandstof. Bij minder ernstige vervuiling zal de totale inhoud van de mazouttank door de filterinstallatie worden gepompt en de mazout van vuil en water worden gescheiden. De gefilterde mazout wordt terug overgepompt naar de mazouttank, tijdens dit proces worden een aantal stalen genomen om het resultaat aan te tonen.  Ook zal de verontreiniging worden aangepakt en advies worden verleend om herhaling te vermijden.
Heb u vragen over deze vorm van vervuiling?
 
Wacht dan niet om ons te contacteren, wij helpen u graag verder.
Website Builder mogelijk gemaakt <br/>door  Vistaprint
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint