De Kessel Solutions - Oplossingen voor problemen met mazout en stookolietanks
Filteren van mazout - gasolie voor verwarming:
 
Vuil en water zorgen vaak voor wederkerende problemen van verstopte filters en een slechte afstelling van de brander.
Ook zorgt  vervuilde mazout – gasolie voor een groter verbruik en een dus ook een lager rendement.
 
Oplossingen:
 
Wij zijn in de mogelijkheid om bij de klant de brandstof te filteren en zo vuil en water uit de opslagtank te verwijderen. Dit gebeurd door  de mazout – gasolie op te zuigen en door een hoogrendement filterinstallatie  van Parker Racor te sturen. Deze filterinstallatie scheiden het water van de brandstof en zorgen dat de vuildeeltjes er uit verwijderd worden.
 
Voor het filteren van brandstoffen voor verwarming worden filters van 25 micron en 10 micron gebruikt, een aantal stalen worden tijdens dit filterproces reeds bij de klant geanalyseerd en ondersteunen zo de vooruitgang van het filteren.
 
Hierna is het van groot belang dat water en vuil uit de tank worden geweerd, hiervoor zijn meestal extra maatregels nodig maar hier geldt zeker dat"voorkomen is goedkoper dan genezen".
 
                                          Voorstelling van filteren van mazout.
 
Extra maatregels:
 
Na het filteren van de mazouttank adviseren wij ook om de voorfilter  op de toevoer naar de brander te vervangen door een zeer efficiënte filter van Parker Racor type 120A, een 10 micron fijne filter met een water-afscheidende functie.
Deze filter geeft de garantie dat uw brander zeer zuivere brandstof  zal aanzuigen. Door een handig aflaatventieltje kan snel en gemakkelijk het water uit de filterbol worden verwijderd.
 
Een lager verbruik en een hoger verbrandingsrendement zullen op deze manier worden bereikt.
 
Op de verluchting van de tank kan desgevallend gekozen worden om en luchtdroger te plaatsen. Deze kleine aanpassing zorgt er voor dat er geen wisselend luchtvochtigheid gaat condenseren in de tank, dit is veel voorkomend in bovengrondse tanks die buiten staan en daardoor vaak van temperatuur wisselen (dag en nacht).
Deze condens in de tank levert al voldoende water op om een bacterie – of schimmelkweek op gang te brengen.
Website Builder mogelijk gemaakt <br/>door  Vistaprint
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint