De Kessel Solutions - Oplossingen voor problemen met mazout en stookolietanks
Mazouttank saneren 
reeds vanaf 850 €/excl
 
 
Reinigen en saneren van stookolietanks.
 
 
Bij verschillende woningen is nog steeds een stookolietank aanwezig die al jaren geen dienst meer doet.
Deze tanks en ook tanks die nu buiten gebruik worden gesteld dienen gesaneerd te worden.
Door een toevoeging aan de wettelijke bepalingen voor het saneren van tanks dient dit nu te gebeuren onder het toezicht en de coördinatie van een erkend reservoirtechnicus (in het bezit van een geldig SV-nummer).
 
Een wederkerend beeld van een mangat boven de tank.
 
Indien u nog een oude mazouttank heeft liggen of u wenst een mazouttanktank buiten dienst te stellen zullen wij u graag adviseren en de coördinatie van deze werkzaamheden uitvoeren. 
 
Bel ons gerust even op 0495/222 954.
 
 
 
 
 
Reiniging en verwijdering van de tank.
 
Dit houd in dat wij zorgen voor:
 
De voorbereidingen om de reiniging mogelijk te maken.
Het reinigen van de mazouttank.
Restafval naar een erkend verwerker afvoeren.
Het ontmantelen en afvoeren van de tank naar een erkend verwerker.
Indien het gaat over een ondergrondse tank, aanvullen tot op het maainiveau.
De mogelijkheid tot afwerking boven het maainiveau, vb gras zaaien.
Zorgen voor de administratieve documenten:
Attest van reiniging.
Attest van verwijdering.
Conformiteitsattest van de volledige sanering onder toezicht van een erkend reservoirtechnicus (nodig bij verkoop van de woning).
 
 
Reiniging en opvulling van de tank.
Dit houd in dat wij zorgen voor:
Een gereinigde tank, reeds opgevuld met inert schuim.
De voorbereidingen om de reiniging mogelijk te maken.
Het reinigen van de mazouttanktank.
Restafval naar een erkend verwerker afvoeren.
Het inert opvullen van de tank.
Mangat na het opvullen afdekken met een betonlaag.
Aanvullen tot het maainiveau.
De mogelijkheid tot afwerking boven het maainiveau, vb gras zaaien.
 
Zorgen voor de administratieve documenten:
Attest van reiniging.
Attest van inerte opvulling.
 
Conformiteitsattest van de volledige sanering onder toezicht van een erkend reservoirtechnicus (nodig bij verkoop van de woning).
 
 
Afwerking met een betonlaag.
Aanvulling tot het maainiveau en ingezaaid met gras.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultaat daags na de sanering.
 
 
 
Ook verwijderen of vervangen van ondergrondse tanks.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alsook het reinigen en verwijderen van tanks uit kelders.
 
 
 
 
 
 
 
Website Builder mogelijk gemaakt <br/>door  Vistaprint
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint