De Kessel Solutions - Oplossingen voor problemen met mazout en stookolietanks
Vuil in de mazouttank:  
 
Door de jaren heen is er in veel mazouttanks een laag van bezinksel komen te liggen. Meestal heeft een kleine hoeveelheid vuil geen dadelijke gevolgen voor de consument daar het vuil op de bodem van de tank blijft. Wanneer het vuil echter door de pomp word opgezogen naar de verwarmingsinstallatie zullen de filters regelmatig verstoppen, de verwarming zal vaak uitvallen.
 
                                           Voorstelling van filteren van mazout.
 
 


Mazout met zwevende vervuiling.
Gevolgen: 

 
De gevolgen van te veel vuil in de mazouttank zijn meestal snel te voelen, het vaak uitvallen van de verwarming en het vervangen van talloze filters zijn de meest voorkomende. Het moeten uitzetten van de verwarming bij het aanleveren van nieuwe stookolie wijst er op dat er al reeds een grotere hoeveelheid vuil in de tank aanwezig is.
 
Een nieuw probleem dat zich voordoet is dat er geleidelijk aan een percentage biobrandstof aan de mazout wordt toegevoegd. Als deze biobrandstof in aanraking komt met water beginnen bacteriën en schimmels zich snel te vermenigvuldigen met een slibafzetting op de tank en leidingen tot gevolg.
 
Preventieve maatregelen:  
 
Er dient steeds voor gezorgd te worden dat de tank goed afgesloten is en vuil geen kans krijgt om in de tank te komen. Helaas is er geen echte controle mogelijk op de kwaliteit  van de aangeleverde brandstof. Een deel van de zwevende deeltjes vuil in de mazout zullen dus steeds bezinken in de tank. Een filter leiding langs waar de mazout wordt gevuld is een mogelijkheid maar is niet goedkoop.
 
Oplossingen: 
 
Wij zijn uitgerust met een filterinstallatie waarmee wij u ter plaatsen de brandstof komen filteren. Bij het filteren zal de totale inhoud van de mazouttank door de filterinstallatie worden gepompt en de mazout van vuil en water worden gescheiden. De gefilterde mazout wordt terug overgepompt naar de mazouttank, tijdens dit proces worden ook een aantal stalen genomen om het resultaat aan te tonen. Heb u het vermoeden dat er reeds vuil in u tank aanwezig is, wacht dan niet om ons te contacteren, wij verwijderen alle vuil en water uit uw tank en kunnen indien nodig een bacteriële analyse uitvoeren om na te gaan of er een besmetting in de tank aanwezig is. Wij zullen ook nagaan of er aanpassingen dienen te gebeuren om herhaling te vermijden.   
 
Hebt u nog vragen, stuur een mailtje of bel even 0495/222 954 en wij helpen u graag .
 
Website Builder mogelijk gemaakt <br/>door  Vistaprint
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint