Wetgeving

U bent hier

Wetgeving

Bestaande ondergrondse mazouttanks < 5.000 kg voor particulier gebruik in Vlaanderen:

Aan welke wettelijke voorwaarden moet de tank voldoen?
Alle mazouttanks moeten voorzien zijn van een overvulbeveiligingssysteem.

Welke wettelijke controles moesten reeds uitgevoerd zijn?
Ondergrondse tanks moesten reeds aan een eerste controle onderworpen zijn vóór 1 augustus 2002.

Wie mag een mazouttank controleren?
De controle van een mazouttank dient te gebeuren door een daartoe door het Vlaamse Gewest erkend reservoirtechnicus.

Wanneer moet een herhalingscontrole worden uitgevoerd?
Een periodieke controle om de 5 jaar voor alle tanks (metalen, prefab-beton, polyester).

Wat krijgt u?

 • Een groene dop of kenplaat waarop het erkenningsnummer van de erkend technicus, de datum van de controle en de uiterlijke datum van de volgende controle vermeld staan.
 • Een conformiteitsattest van controle.

Bestaande bovengrondse mazouttanks < 5.000 kg voor particulier gebruik in Vlaanderen:

Aan welke wettelijke voorwaarden moet de mazouttank voldoen?
Alle mazouttanks moeten voorzien zijn van een overvulbeveiligingssysteem.

Welke wettelijke controles moesten reeds uitgevoerd zijn?
Bovengrondse mazouttanks moesten reeds aan een eerste beperkt onderzoek onderworpen zijn vóór 1 augustus 2003.

Wie mag een tank controleren?
De controle van een mazouttank dient te gebeuren door een daartoe door het Vlaamse Gewest erkend reservoirtechnicus.

Wanneer moet een herhalingscontrole worden uitgevoerd?
Geen periodieke controles vereist.

Nieuwe bovengrondse mazouttank < 5.000 kg voor particulier gebruik in Vlaanderen

Welke materialen mogen geplaatst worden?

 • Dubbelwandig metaal, thermohardende kunststof of polyethyleen
 • Enkelwandig metaal of thermohardende kunststof in een inkuiping
 • Enkelwandige polyethyleen in een inkuiping, mits drukproef
 • Prefab beton

Een opslagsysteem aanvaard door erkend milieudeskundige is eveneens toegelaten; het door de milieudeskundige ondertekende attest van aanvaarding wordt ter inzage gehouden van de toezichthoudende ambtenaar.

Aan welke wettelijke voorwaarden moet de mazouttank voldoen?
Alle mazouttanks moeten voorzien zijn van een overvulbeveiligingssysteem en een kenplaatje.
Een dubbelwandig mazouttank voorziet u best van een permanent lekdetectiesysteem.
Enkelwandige mazouttanks moeten ingekuipt worden, dubbelwandige niet.

Wie mag een mazouttank plaatsen?
De plaatsing moet worden uitgevoerd onder toezicht van een officieel erkend technicus. Hij voert een plaatsingscontrole uit.

Wat krijgt u?

 • Een groene dop of kenplaat waarop het erkenningsnummer van de technicus, de datum van de plaatsing en de uiterlijke datum van de volgende controle vermeld staan.
 • Een conformiteitsattest van de erkend technicus.
 • Een certificaat van de fabrikant van het reservoir.

Wanneer moet een herhalingscontrole worden uitgevoerd?
Er moet geen periodieke controle uitgevoerd worden bij bovengrondse tanks.

Aan wie moet de plaatsing gemeld worden?
Een particuliere stookolietank kleiner dan 5000kg moet niet meer gemeld worden aan de bevoegde overheid.

Nieuwe ondergrondse mazouttank < 5.000 kg voor particulier gebruik in Vlaanderen

Welke materialen mogen geplaatst worden?

 • Dubbelwandig metaal
 • Enkel- of dubbelwandig in thermohardende kunststof
 • Enkel- of dubbelwandig roestvrij staal
 • Prefab beton

Een opslagsysteem aanvaard door erkend milieudeskundige is eveneens toegelaten; het door de milieudeskundige ondertekende attest van aanvaarding wordt ter inzage gehouden van de toezichthoudende ambtenaar.

Aan welke wettelijke voorwaarden moet de mazouttank voldoen?
Alle mazouttanks moeten voorzien zijn van een overvulbeveiligingssysteem en een kenplaatje.
Een dubbelwandig mazouttank voorziet u best van een permanent lekdetectiesysteem.

Wie mag de mazouttanktank plaatsen?
De plaatsing moet worden uitgevoerd onder toezicht van of door een officieel erkend technicus. Hij voert een plaatsingscontrole uit.

Wat krijgt u?

 • Een groene kenplaat of dop waarop het erkenningsnummer van de erkend technicus, de datum van de plaatsing alsook de uiterlijke datum van de volgende controle vermeld staan.
 • Een conformiteitsattest van plaatsing.
 • Een certificaat van de tankconstructeur.

Wanneer moet een herhalingscontrole worden uitgevoerd?
Metalen, prefab betonnen, polyster tanks dienen om de 5 jaar na plaatsing een herhalingscontrole te krijgen.
Indien de tank geen lekdetectiesysteem bezit moet een dichtheidsproef worden uitgevoerd.
Indien lekdetectiesysteem aanwezig is, dan is geen dichtheidsproef vereist.
Van deze termijnen kan afgeweken worden bij gebruik van een door de afdeling Milieuvergunningen erkende controlemethode die toelaat de kwaliteit en de levensduur van de tank in te schatten.

Aan wie moet de plaatsing gemeld worden?
Een particuliere stookolietank kleiner dan 5000kg moet niet meer worden gemeld aan een bevoegde overheid.