Water in mazouttanks

Water in mazouttanks

Bij mazouttanks treft men vaak een geringe hoeveelheid water aan. Dit komt meestal door condensatie van vochtige lucht, maar soms kan water ook binnendringen via een opening in de tank. Denk maar aan regenwater dat binnenkomt via de verluchting in de tankkamer.

Meestal heeft een kleine hoeveelheid water geen onmiddellijke gevolgen voor de consument omdat het water op de bodem van de tank blijft. Hierdoor kan de tank wel beginnen roesten, waardoor er op termijn lekken in de tankbodem kunnen komen. Soms kan het echter gebeuren dat het water door de pomp wordt opgezogen naar de verwarmingsinstallatie. Dan zit je natuurlijk dadelijk in de kou en kan er ernstige schade worden opgelopen aan de installatie. Kosten lopen in dat geval al snel op tot enkele honderden euro's.

Water in mazouttanks

Gevolgen

De gevolgen van water in de mazouttank kunnen veel verder gaan dan het louter uitvallen of beschadigen van de brander. Ook corrosie van de tank kan een gevolg zijn. Op dat moment kan kostbare, maar ook milieuschadelijke stookolie uit de tank beginnen lekken. De kosten van het saneren van een lekkende tank die milieuschade heeft veroorzaakt zijn dikwijls niet te overzien. Het goed onderhoud van een mazouttank is daarom van groot belang.

Een nieuw probleem dat zich voordoet is dat er geleidelijk aan een percentage biobrandstof aan de mazout wordt toegevoegd. Als deze biobrandstof in aanraking komt met water, beginnen bacteriën en schimmels zich snel te vermenigvuldigen met verstopte filters, leidingen en schade aan de brander tot gevolg.

Preventieve maatregelen 

In eerst instantie moet er voor gezorgd worden dat de tank goed afgesloten is en water geen kans krijgt om binnen te sijpelen. Een jaarlijkse controle op water in de tank is snel uitgevoerd en niet duur. Er kan ook geopteerd worden om een sonde in de tank te plaatsen die aangeeft wanneer er water in de tank aanwezig is. Het plaatsen van een luchtdroger op de verluchting van de tank verhindert op een simpele manier dat er condensatie in de tank ontstaat.

Oplossingen

Pas zeker de preventieve maatregelen al toe als je niet op problemen zit te wachten. Is er toch water in de mazouttank aanwezig, wacht dan niet om dit te laten verwijderen, zeker voor een nieuwe levering van mazout. Wij zullen ook met u bekijken of er aanpassingen dienen te gebeuren om herhaling van dit probleem te vermijden.      

Maak een vrijblijvende afspraak

Wij komen gratis en vrijblijvend op plaatsbezoek en bezorgen je een offerte op maat.
 
Bel ons op 0495 22 29 54 of   contacteer ons