Reinigen en verwijderen van een bovengrondse tank

U bent hier

Reinigen en verwijderen van een bovengrondse tank

Het verwijderen van een bovengrondse tank is in de meeste gevallen de beste oplossing voor het buitendienststellen van een oude tank gelegen in uw kelder, berging, garage, bijgebouw, …

Na de verwijdering van oude bovengrondse tank is er nadien dadelijk een lege ruimte die daarna opnieuw een nuttige herbestemming kan krijgen. In veel woningen neemt een oude bovengrondse tank al snel 6 à 10 m³ in beslag die geen meerwaarde aan de woning oplevert. Bij de verwijdering van de tank zal er niet worden geslepen of gebrand waardoor er geen brandgevaar kan ontstaan en de geurhinder van de werken minimaal is (niet meer dan tijdens een levering van mazout).

Voorafgaande komen wij vrijblijvend langs om een offerte op te stellen. Na uw akkoord zullen wij in overleg met u een planning voor deze werken voorstellen.

Wij zorgen voor:

  • De voorbereidingen om de reiniging mogelijk te maken.
  • Het reinigen van de mazouttank.
  • Restafval naar een erkend verwerker afvoeren.
  • Het ontmantelen en afvoeren van de tank naar een erkend verwerker.
  • Het netjes achterlaten van de ruimte waar is gewerkt.
  • Zorgen voor de administratieve documenten: Attest van reiniging / Attest van verwijdering.
  • Conformiteitsdossier van de volledige sanering onder toezicht van een erkend reservoirtechnicus (nodig bij verkoop van de woning).