Reinigen en verwijderen van een ondergrondse tank

U bent hier

Reinigen en verwijderen van een ondergrondse tank

Het verwijderen een ondergrondse tank kan als definitieve oplossing voor het buitendienstellen van een oude tank of om de oude tank te vervangen door een nieuwe ondergrondse tank.

In sommige gevallen kan er na de reiniging en verwijdering van oude tank gekeken worden om op deze plaats een regenwateropvang te plaatsen. Zo kunnen de kosten van de grondwerken voor beide activiteiten worden gecombineerd.

Voorafgaande komen wij vrijblijvend langs om een offerte op te stellen. Na uw akkoord zullen wij in overleg met u een planning voor deze werken voorstellen.

Wij zorgen voor:

  • De voorbereidingen om de reiniging mogelijk te maken.
  • Het reinigen van de mazouttank.
  • Restafval naar een erkend verwerker afvoeren.
  • Het ontgraven en afvoeren van de tank naar een erkend verwerker.
  • Het met aarde aanvullen tot op het maainiveau.
  • Indien het gaat over vervanging met een nieuwe tank, afwerken tot het maainiveau.
  • De mogelijkheid tot afwerking boven het maainiveau, vb gras zaaien.
  • Zorgen voor de administratieve documenten: Attest van reiniging / Attest van verwijdering.
  • Conformiteitsdossier van de volledige sanering onder toezicht van een erkend reservoirtechnicus (nodig bij verkoop van de woning).